Schweden

Svenska Haflingerföreningen

Kråksmåla 232
S-38044 Alsterbro
Tel. +46 481 57001